Obchodní podmínky » Odstoupení od kupní smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vážení,

Dne_____________ jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.zdravaobuvshop.cz s vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem byla obuv značky ORTO plus, Medistyle. Tuto obuv jsem převzala dne_____________

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Obuv vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ____________Kč a ___________ Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č.__________________________ nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

Adresát:

 

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Číslo faktury:

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Číslo účtu (na vrácení peněz za zboží):

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:            _____________________

Datum:

 

 

 

 

 

 

MGM5Z